Ilmainen toimitus ja palautus!

Ilmainen toimitus ja palautus!

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Taffer Finland Oy:n palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Taffer Finland Oy:n palveluita.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Taffer Finland Oy, 2606574-2
Ira Mäkinen
Laukaantie 4
40320 JYVÄSKYLÄ
Puh: 0400 188 689
Sposti: makinen(a)taffer.fi

Kerättävät tiedot ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan tilausten käsittelyä ja toimitusta varten, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, palveluidemme tarjonnassa sekä lähettääksemme tietoja sisältäen informaatiota tuotteistamme tai palveluistamme, ellei tällaisen tiedon lähettämistä ole kielletty. Mikäli rekisteröity ei halua vastaanottaa markkinointiviestintää Taffer Finland Oy:ltä, voi hän milloin tahansa kieltäytyä sen vastaanottamisesta.

Tallennamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, ip-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero, henkilötunnus, laskutus- ja perintätiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityyn liittyviä tietoja kerätään ja tallennetaan heiltä itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan häneltä itseltään.

Tietojen luovutukset

Tässä tietosuojaselosteessa todettujen seikkojen ohella luovutamme henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sen salliessa tai velvoittaessa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Taffer Finland Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Taffer Finland Oy:n käyttötarkoitusten kanssa. Noudatamme huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa käsitellessämme tai luovuttaessamme henkilötietoja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet, Analytics-palvelut, Facebook pixe tag

Verkkopalvelussamme ei käytetä evästeitä.

Sivustomme hyödyntää Google Analytics-palvelua, joka on Google Inc:in verkkoanalysointi palvelu sekä Googlen Adword-palvelua, joka on Google Inc:in hakusanamarkkinointipalvelu. Google käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellasi tekstitiedostojen muodossa, parantaakseen sivuston käytön analysointia. Google lähettää ja tallentaa evästeiden tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi, myös IP-osoitteen, serverilleen Yhdysvaltoihin. Näitä tietoja analysoidakseen Google käyttää tietyn verkkosivuston käyttöä laatien raportteja verkkosivustojen aktiivisuudesta verkkosivustojen operaattoreille ja antaen muita palveluja koskien verkkosivustojen aktiivisuutta ja Internetin käyttöä. Jos lainsäädäntö edellyttää tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta, Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille. IP-osoitettasi Google ei yhdistä muihin tietoihin, joita Googlella voi olla sinusta. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selaimeltasi. Osa sivujen ominaisuuksista ei kuitenkaan toimi evästeiden ollessa estetty. Käyttäessäsi tätä verkkosivua, hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi edellä sanotulla tavalla.

Verkkopalvelumme hyödyntää myös Facebook pixel tag palvelua, joka on Facebook Inc:in markkinointipalvelu. Facebookin tietosuojaperiaatteisiin voit tutustua https://www.facebook.com/privacy/explanation. Käyttäessäsi tätä verkkosivua, hyväksyt, että Facebook käsittelee tietojasi edellä sanotulla tavalla.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Taffer Finland Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Taffer Finland Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Laadittu 1.5.2017.